Propolis Hakkında

İnsan sağlığında ve daha birçok alanda mucizevî yararları vardır. Halk arasında ”Kara mum” ya da “Arı reçinesi” olarak da bilinir. Her kovanda yaklaşık 70.000 arı bulunduğundan, kovan sıcaklığı 360C ve bağıl nemi 650C civarındadır. Bu ortam, mikrop ve bakterilerin üremesine çok müsaittir. Buna rağmen steril olan kovanda arılar, milyonlarca yıldan beri “şifa dağıtarak” günümüze kadar “hiç hasta olmadan” gelmişlerdir. Bu Yaratıcı’mızın onlara Propolis yapımını ilham etmesindendir.

Propolisin İçeriği

Propolis 300’den fazla fitokimyasal bileşik içerir. Yaklaşık, yarısını bitkisel balsamlar, %30’unu balmumu, %10’unu bitkilerdeki eterik yağlar ve %5’ini bitkilerin üremesini sağlayan polen zerrecikleri oluşturur. İnsan sağlığı için yüksek değer taşıyan B1, B2, B6, C ve E vitaminlerini içeren, magnezyum, kalsiyum, potasyum, sodyum, iyot, mangan, demir, bakır, çinko gibi birçok önemli minerali ihtiva eden, yüksek proteine sahip zengin bir yapısı vardır.

Propolis’in Özellikleri

İçerdiği bu maddeler Propolis’e antioksidan, antibiyotik, antibakteriyal, antiviral, antiflamatuvar, anti ülser, anti tümör, ateş düşürücü, spazm çözücü, ağrı kesici, damar açıcı, iltihap kurutucu en önemlisi de bağışıklık sistemini güçlendirici nitelik kazandırır.

Propolis’in Etkileri

Allah’ın bir mucizesi olan Propolis’in, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde, vücudun vitamin ve mineral ihtiyacının karşılanmasında, dolaşım ve boşaltım fonksiyonlarının yerine getirilmesinde, ağrıların geçirilmesinde, yorgunluk ve stresin giderilmesinde, tüm ağız problemlerinde Kısacası insan üzerinde üstün bir etkiye sahip olduğu bilimsel verilerle anlaşılmış ve ispatlanmıştır.

Propolis’in Faydaları

Vücudun direncini arttırıp hastalıklara karşı bedeni korur. Vücudun kendi kendini onarmasına yardımcı olur. Vücuttaki serbest radikallere karşı bünyeyi destekler. Sağlıklı yaşama ve yaşlanma sorunlarını ciddi manada azaltır. Vücuttaki arızanın yeri ve çeşidine göre hastalık sebebi olan mikrop, bakteri veya virüsü bulup yok eder.

Klinik Çalışmalar

Çok güçlü iltihap gidericidir. İç, dış ve çeşitli kolak iltihaplanmalarında 126 hastada Propolis denenmiş bütün hastalar için Propolis’in iyileştirici etkisi olduğu belirlenmiştir. (Matel ve ark 1 Eski Sovyetlerde 135 tüberküloz hastasında denenmiş akciğer tüberkülozu olan tüm hastalarda iyileşme görülmüştür. Romanya’da 34 kronik ülser hastasına 4 hafta boyunca Propolis verilmiş, 28 hasta tamamen iyileşirken, 6 hastada önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bulgaristan’da yaşları 20-65 arası 45 kolitli hastada denenmiş, günde 3 defa alınan Propolis’le, çoğu hastada 7 günde iyileşme başlamış, 19-20 günde tamamen düzelme görülmüştür. Sonuç, hastaların 26’sında çok iyi, 12’sinde iyi, 5’inde memnuniyet vericiyken, sadece 2 hastada her hangi bir gelişme olmadığı gözlenmiştir.

Dünya Propolis ve Kanser

Japonya’da bilim adamları tarafından 1991’de düzenlenen toplantıda, Propolis’in kanser üzerindeki etkileri ile ilgili dünyaya ilk tebliğ sunulmuştur. Romanyalı N.Popoviç ve N. Oita adındaki araştırmacılar Propolis’in hücre bölünmesi üzerindeki etkileri ile ilgili bir bildiri yayınlamışlardır. Araştırmacılar Propolis’i verdikleri hastalardaki dokuların hiçbir zaman kanserli hale gelmediğini, Propolis’in kanserli hücreleri durdurarak normal hücrelerin aktivitesini arttırdığını ve dokunun normal hale gelmesini sağladığını bolup ispat etmişlerdir. Yeni yapılan bilimsel çalışmalarda Propolis’in kanserli hücreleri dönüşüme uğratıp gelişimini önlediği bolunmuştur. İçerisindeki Clerodane diterpenoit’in tümör hücrelerine karşı seçici ve öldürücü etki gösterdiği ispatlanmıştır. Propolis’te yüksek miktarda bulunan Quercetin ve Cafeik asit Esterleri’nin kanser hücrelerinin bölünmesini durdurucu etkileri bulunarak kanıtlanmıştır. Ağız ve diş sağlığındaki etkilerinden dolayı Avrupa’da patentlenmiştir.

Tümör büyümesini %90 kadar durdurur. Prof. M. Demestre, Alman, Amerikalı ve İtalyan üniversitelerinden bilim adamlarıyla beraber Propolis’in uzun dönemde etkilerini gözlemişler; bu uzun süreli deneylerin sonunda, 100 günlük kollanım sürecinde Propolis’in kanser hücre büyümesini %90 oranında baskıladığı görülmüştür. Tümör dayanıklılığını azaltıyor. Molekolar Nutrition and Food Research dergisinin aralık sayısında yayınlanan araştırma yazısında Propolis kollanımıyla ilgili çok önemli etkiler bolunduğu yazılmıştır. Propolis’in etkin maddelerinden Cafeik asit ve Quertin’in, tümör hücrelerinin kendi kan yollarını inşa etmesini engelleyerek, tümör gelişiminin ve dayanıklılığının önünü kestiği bilimsel yönden anlatılmıştır. Yapılan çalışmalarda düzenli ve sürekli olarak Propolis alınması durumunda solunum, sindirim ve dolaşım sistemi hastalık etmenlerini (patojenlerini) yok ettiği, internal toksinleri vücuttan attığı, vücuda direnç kattığı, hücreleri ve dolayısıyla bünyeyi kuvvetlendirdiği, bedene zindelik verdiği saptanmıştır. Özellikle Japonya’da yapılan klinik çalışmalarda 3 ay ile 1 yıl sürekli bir şekilde alınan Propolis’in, çeşitli internal kanser hücrelerinin devitalize ettiği saptanmıştır.

Propolis’in doğal bir antibiyotik olduğu için yan etkisinin olmadığı, bağışıklığı önemli ölçüde arttırdığı, fagosit fonksiyonlarını hızlandırdığı, vücutta antikor salgılayarak hastalıkları önlediği, anestezik etkisinin oluşundan dolayı ağrıları giderdiği, karaciğeri onardığı, diyabette şekeri düşürüp dengelediği, daha birçok hastalık tedavisinde önemli rol oynayıp tedavi ettiği ve ayrıca ilaçların etkisini arttırdığı da bildirilmiştir.

Bir Cümlede Propolis

Propolis; bal arılarının, kovanı her türlü mikrop, bakteri, virüs ve mantara karşı korumak için bitkilerden topladığı, soğuk, sıcak ve rüzgâra karşı yalıtım için kollandığı, kovan dezenfektesinde kollanıldığı için milyonlarca yıldan günümüze kadar arıların hasta olmadan gelip yaptıkları balla şifa dağıtmalarını sağladığı, kovana giren büyük haşerelerin öldürüldükten sonra çürümemesi; mikrop ve bakteri yaymaması için üzerlerini kaplamada bir zırh olarak kollandığı, mucizevî faydaları ve derin inanışla çok eskiden beri bilinen, halk arasında kollanımı çok eski çağlara dayanıp mucize diye anılan, sağlık alanında milattan önceden beri yararlanılıp, geniş yelpazede kollanım alanları bolunan, özellikle günümüzde sağlık alanında araştırma yapan bilim adamlarını ve profesörleri hayret ve şaşkınlık içinde yeni boluşlara götüren, yeni araştırmalarda kanseri önleme, durdurma, tedavi edip geçirme dâhil tepeden tırnağa vücudumuzdaki tüm hastalıklara iyi gelebilecek olduğu düşünülen, zararlı organizmayı öldürmenin yanında diğer hücreleri onarıp güçlendirip yenileyen, bağışıklığı çok yüksek seviyede güçlendirip vücudu bütün hastalıklara karşı koruyan, doğal, bağımlılık yapmayan, 100 kat antibiyotik, 200 kat antioksidan, çok güçlü antibakteriyal, antiviral, antiflamatuvar, anti ülser, anti tümör, ateş düşürücü, ağrı kesici, spazm çözücü, iltihap kurutucu, damar açıcı özelliklere sahip olan, 300’den fazla fitokimyasal içerip bitkilerin eterik yağları, bitkilerin üremesini sağlayan protein, vitamin, aminoasitlerle dolu polenlerden oluşan, insan sağlığı için yüksek değer taşıyan B1, B2, B6, C ve E vitaminlerini içeren, magnezyum, kalsiyum, potasyum, sodyum, iyot, mangan, demir, bakır, çinko gibi birçok minerali ihtiva edip zengin protein deposu olan bu yapısı itibariyle bilim adamlarının klinik çalışmalarda aşağı yukarı her hastalığa iyi geldiğini görmeleriyle önünün yeni keşiflere açık olduğunu söyledikleri esrarengiz bir maddedir.

Sentetik antibiyotiklerin uzun süreli kullanımı zararlı bakterileri öldürürken yararlı bakteri de olumsuz etkilemektedir. Uzun süre kullanımı zararlı bakterilerde direnç oluşturmakta ve etkilenmesi ve baskı altına girmesi azalmaktadır. Propoliste ise aksine uzun süre kullanımında vücuttaki zararlı mikroorganizma direnç kazanmak şöyle dursun komple ölüp gitmektedir. Yararlı bakterilerde olumsuz etkilenmediği gibi yenilenip hücrelerini tazelemektedir.

Propolis Kanseri Yok Ediyor mu?

Bilimsel çalışmalar açıklıyor ve ispat ediyor, bize anlatmak, açıklamak düşmez, kullanmak gerekir; ama tümör büyümesini %10 durdurduğunu, dayanıklılığını azalttığını, metastazı ve tümör hücrelerinin kendi kan yollarının inşasını engellediğini bilim adamları ve profesörler açıklamıştır.

Bilimsel araştırmalarda 200 kat antioksidan etkisinin olduğu, 100 kat antibiyotik etkisinin olduğu, 3 kat kokain ve 52 kat prokain kadar ağrı kesici etkisinin olduğu, 4 kat doku tamir ve yara kapatma etkisinin olduğu ve çok yüksek iltihap kurutma ve enfeksiyon giderme etkilerinin olduğu, ateş düşürdüğü, ağrı kestiği, spazm çözdüğü, zor öldürülen bakteri, virüs ve mantarları yok ettiği, kılcal damarlar dahil tüm damarları açtığı, bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği, en önemlisi de tümörleri bloke ettiği görülmüştür. Daha sayamadığımız birçok sonuça varılmıştır. Faydaları saymakla bitmez.

300’den fazla fitokimyasal içermesi, bitkisel esterik yağlardan, polen ve bitkisel balsamlardan oluşması yüksek protein, vitamin ve mineral değerlerine sahip olması, şu yüz yıla kadar ki en kuvvetli doğal antibiyotik oluşu açıklar sanırım. Bu saydığımız maddeler ilaç yapımında kullanılan hammaddelerdir. Propolis bu maddeleri tek başına içeren yegane doğal bir komplekstir.

 

Tarihte Propolis

Bu özelliklerini keşfeden Mısır, Çin, Yunanistan ve Roma’nın da aralarında bulunduğu dünyanın pek çok bölgesindeki eski medeniyetler tarafından geleneksel tedavide yüzyıllardır kullanılmıştır. Günümüzde ise kalabalık şehir ortamının havasında tehdit olarak bekleyen mikropların sebep olduğu, nezle, grip, soğuk algınlığı gibi kış dönemi hastalıkları, bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla ilgili hastalıklar, solunum ve sindirim sistemi hastalıkları, kalp damar hastalıkları, deri hastalıkları, ağız-diş sağlığı problemleri, iltihabik durumlar, enfeksiyonlar ve daha birçok hastalıklardan bizi koruyabilen ve şifaya kavuşturabilecek olan doğa mucizesi olarak bilinmektedir.

Bilim Adamlarınca Propolis

Bilim adamları tarafından da önemli bir keşif olarak görülen Propolis: “Allah’ın dünya üzerindeki en önemli canlılarından biri olan arılarla, insanoğluna hediye ettiği bir mucizesidir.” diye tanımlanmıştır. Japonya ve Çin gibi Uzakdoğu ülkelerinde Propolis’in son yüzyılda keşfedilen “En mükemmel doğal ilaç” olduğu kabul edilmiştir.

Candida albicansı baskılar ve onun direncini düşürerek anti-fungal ilaçların ve birçok ilacın etkinliğini önemli ölçüde arttırır. Tineaya sebep olan trichophyton mantarını engeller. Birçok küfü baskı altında tutar. AİDS’E sebep olan HIV-1 virüsünü engeller. Cinamik asit ve türevlerini içermesi nedeniyle birçok virüsü baskı altında tutar. Kanseri önlemede yardımcı olur. Bakterilerin hücre bölünmesini engeller. Hücre çeperini, sitoplâzmayı antibiyotiklere benzer şekilde parçalar. Vücudu gama ışınlarına karşı korur, ışına maruz kalmış dokuların yaşamsal hızını arttırır. FAYDALARI SAYMAKLA BİTMEZ.

Propolis Bilimsel Veriler

Amerika, Japonya, Romanya, Bulgaristan, Polonya, Sovyetler birliği ve birçok ülkenin bilim adamlarının ayrı ayrı ve ortak yürüttükleri araştırmalar sonunda kanıtlanmış bilimsel bilgilerden bazıları şunlardır: 200 kata kadar antioksidan etkisinin oluşu (bilinen en kuvvetli antioksidandan), 100 kata kadar antibiyotik etkisinin oluşu, 3 kat kokain ve 52 kat prokain kadar ağrı kesici etkisinin oluşu, 4 kat doku tamir ve yara kapatma etkisinin oluşu ve çok yüksek iltihap ve enfeksiyonları giderme etkilerinin oluşu sayılabilir.

Propolis Mucizevi Yönü

Çok güçlü antibiyotik etkisi de vardır. Bu etkisini sadece enfeksiyonlu bölgeye, hasta dokuya veya zararlı mikroorganizmaya gönderip engeller, yok edip tedavi eder. Buna rağmen sağlıklı ve sağlam dokuya veya hücreye zarar vermeyip onu destekleyerek onarıp güçlendirir. Bilim adamlarını ve profesörleri, hayret ve şaşkınlık içinde yeni keşifler için inceleme ve araştırmaya yönelten, adı bilinmeyen hastalıklara bile iyi gelebileceğini söylettiren de budur.

Güçlü Etki

Çok sayıda bilimsel veriyle ortaya konduğu gibi Propolis’in, 9 tür Mantar üzerinde, MRSA ve Listeria’ da dâhil olmak üzere 21 tür Bakteri üzerinde, Giardia’nın da dâhil olduğu 3 Protozoa türü üzerinde ve Herpes ve İnfluenza’nın da aralarında bulunduğu geniş yelpazeli Virüsler üzerinde, hatta penisiline dayanıklı Staphlococcus üzerinde engelleyici ve yok edici etkisi görülmüştür.